Maag- en/of darmklachten

Maag- en/of darmklachten (zuurbranden, maagpijn, obstipatie, diarree, spastisch colon)

Er zijn helaas veel voorbeelden van klachten aan de buikorganen op te noemen. Deze klachten ontstaan doordat de organen afhankelijk zijn van een goede doorbloeding, mobiliteit en bezenuwing. Als zich in een van deze drie aspecten een storing bevindt, kunnen er klachten ontstaan. De osteopaat kan deze storingen opsporen en verhelpen.

Het belang van een goed functionerend middenrif (diafragma)als lichaamsdeel wordt vaak onderschat. Symptomen die gepaard gaan met middenrifklachten zijn o.a. benauwdheid, hyperventileren, hartkloppingen, veel hikken, maagklachten en zuuroprispingen, rug– en ribklachten en een algemeen verminderde doorbloeding in het lichaam. De osteopaat zal de primaire oorzaak van de middenrifklachten opsporen. Deze kan gelegen zijn in bewegingsverliezen van de rug, ribben, nek, maar ook een bewegingsverlies ter hoogte van de borst- of buikorganen en een verminderde doorbloeding hiervan. Door de bewegingsvermindering van het middenrif wordt de druk tussen borst en het buikgedeelte minder goed verdeeld. Hierdoor kan het middenrif minder goed bewegen en ontstaat er vervolgens een verminderde aanzuiging van al het bloed naar het hart. De bewegingsverliezen bij de primaire oorzaak en het middenrif zullen worden hersteld en de doorbloeding en bezenuwing wordt door de osteopaat gestimuleerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van versterkende technieken op het middenrif..

Er zeer veel oorzaken voor darmklachten. Een overmatig gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, en andere medicatie kan een oorzaak zijn van verklevingen en/of bewegingsverliezen ter hoogte van de darmen. Een bepaald voedingspatroon of veelvuldig gebruik van suikerhoudende producten kunnen problemen ter hoogte van de darmen veroorzaken en vervolgens obstipatie of diarree in de hand werken. Een voedingsintollerantie  kan ook aan de grondslag liggen van deze darmklachten.

Ongeveer twintig procent van de westerse bevolking lijdt aan PDS (prikkelbare darmsyndroom) of ook wel spastisch colon genoemd. De hoofdklacht is buikpijn. Deze is vergezeld van een veranderde ontlasting (dun of hard) en problemen met de frequentie hiervan. De ontlasting komt veel vaker of juist minder vaak dan normaal voor (minder dan drie keer per week of meer dan drie keer per dag). Daarnaast zijn er vaak klachten als misselijkheid, een opgeblazen gevoel, hoofdpijn en vermoeidheid. Aan dergelijke darmklachten liggen vaak verklevingen van ophangstructuren van organen of een verminderde aansturing van de darmen door zenuwen vanuit de wervelkolom ten grondslag.

De osteopaat traceert in een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek wat de relatie is van de werking van uw darmen met het functioneren van andere organen en lichaamsdelen. Bij verklevingen van ophangstructuren van organen of een verminderde aansturing van de darmen vanuit de wervelkolom, behandelt de osteopaat u op een deskundige maar specifieke manier. Door het losmaken van verklevingen en het mobiliseren van gewrichten kunnen de darmen weer vrij bewegen en op termijn zullen hierdoor uw darmklachten verdwijnen.