Preventief

Om te voorkomen dat pijnklachten optreden en regelmatig terugkeren  is het van belang dat het lichaam sterk genoeg is om belasting aan te kunnen. Onder sterk verstaan we: een goede conditie en sterke spieren.

Maar voor de osteopaat is het misschien nog wel belangrijker dat alle gewrichten, botten en spieren goed kunnen bewegen.
De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van klachten die soms op andere plaatsen kunnen zitten dan in de regio waar de klacht optreedt. Daarom onderzoekt hij het hele lichaam. Door te proberen de oorzaak weg te nemen is de verwachting dat daarmee het hele lichaam in staat wordt gesteld zichzelf verder te herstellen.

Van een osteopatische behandeling kan een preventieve werking uitgaan. Klachten worden namelijk vooraf gegaan door bewegingsverlies, dat zich uit in verstoring van de normale soepelheid van gewrichten, spieren, organen en andere weefsels. Vroegtijdig behandelen van dit bewegingsverlies kan voorkomen dat het lichaam in een later stadium meer of andere klachten ontwikkelt.

Ook voordat klachten optreden heeft een bezoek aan een osteopaat nut. In een preventief onderzoek gaat de osteopaat op zoek naar structuren die niet goed bewegen en die een risico vormen voor blessures of bepaalde aandoeningen. Zeker wanneer je een beroep of sport uitoefent waarbij het lichaam langdurig en eenzijdig wordt belast. Het is beter om te voorkomen dan te genezen.