Huilbaby

Vaak krijgen ouders van het consultatiebureau of van de huisarts te horen dat huilen er nu eenmaal bij hoort. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar buitensporig huilen, krijsen en onrustig bewegingen als slaan met de armpjes, schrikreacties en overstrekken van het ruggetje zijn niet normaal en hebben vaak een onderliggende oorzaak.
Veel van deze gedragingen, die u terug kunt vinden in de lijst “Wanneer kinderosteopathie?“ zijn te wijten aan een vorm van pijn.

Door een moeizame bevalling kan er een blokkade in het schedel – nekgewricht optreden die spanning en pijn geeft in de nek en verkramping veroorzaakt van de nekspieren. Dit leidt vaak tot een voorkeurshouding van het hoofdje. De druk die op het hoofdje komt door steeds op dezelfde zijde te liggen kan eveneens pijnlijk zijn voor de baby.

Er ontstaat een stressreactie in het zenuwstelsel wat invloed heeft op het functioneren van de baby. Het resultaat is een gespannen, onrustig en prikkelbaar kind dat moeizaam te troosten is. De osteopaat zal de blokkades, verkrampingen en schedelproblemen aanpakken. Het kindje kan eindelijk ontspannen en de stressrespons zal verminderen.