AD(H)D en gedragsproblemen

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.

ADD staat voor Attention Deficit Disorder of aandachtstekortstoornis is een aandoening waarbij een sterk verlaagd vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden aanwezig is. ADHD en ADD lijken in basis op elkaar, waarbij de hyperactiviteit-symptomen ontbreken bij mensen met ADD.

Bij kinderen met ADHD, ADD en andere gedrags-, en leerproblemen is de hoeveelheid prikkels die ze krijgen vaak een groot probleem. Ze hebben moeite om die op een juiste manier te verwerken en erop te reageren. Als er in het lichaam ‘strains’ of bewegingsbeperkingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de organen, komen er veel extra prikkels bij.

Door de beperkingen te behandelen wordt het centraal zenuwstelsel minder gevoelig voor deze extra prikkels en ontstaat er een beter evenwicht. Een optimale mobiliteit van schedel zorgt voor een beter rendement van het neurologisch systeem. De osteopaat gebruikt uiterst subtiele en zachtje manuele correcties. Kinderen zullen hierdoor meer rust ervaren en meer zichzelf worden. Dit verandert het gedrag van deze kinderen vaak ten goede. Dit geldt ook voor de motoriek, sociaal gedrag, leerprestaties, etc.

Bij autistische kinderen ziet men vaak het dwangmatige gedrag afnemen of verdwijnen.