Klinische Psycho-Neuro-Immonulogie (kPNI)

kPNI houdt zich bezig met de preventie en behandeling van met name chronische klachten en ziektes

Bij SAMA in het centrum van Tilburg is Erik Schut werkzaam als kPNI therapeut.

  • Meer inzicht in de mogelijke oorzaken van uw chronische klachten
  • Natuurlijke interventies
  • Wetenschappelijke onderbouwd
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Preventie
  • Veel aandacht voor een gezond leefstijl

Veel mensen lopen extra risico door bijvoorbeeld  hoge bloeddruk, brandend maagzuur, darmklachten, overgewicht of langdurig medicijngebruik. Dit vergroot de kans op het krijgen van ernstige chronische ziekten of zelfs vroegtijdig overlijden. Opvallend is dat veel van deze ziekten typische welvaartsziekten zijn en dat er dus iets aan te doen is om de kans op het krijgen van deze ziekten te verkleinen.

kPNI  bestudeert de oorzaken van chronische ziekten en probeert te achterhalen hoe en welke leefstijl factoren hieraan bijdragen.

Meer over kPNI

kPNI bestudeert hoe het lichaam als een geheel functioneert en hoe het kan dat we ziek worden of niet meer herstellen.

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is een gestaag groeiende wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen onze psyche, ons immuunsysteem en onze hersenen en hormonen. Nadruk ligt op de betekenis van deze processen voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurd er als we ziek worden en hoe kan deze kennis bijdragen aan genezen dan wel voorkomen van de met name chronische ziekten zo typisch voor onze westerse samenleving.

De wetenschap van de Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende systemen. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van een netwerk van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatie systeem.

De communicatie is van belang om goed te kunnen reageren op steeds veranderende omstandigheden. Alle organen en cellen worden zo op de hoogte gehouden van elkaars functioneren. Gezondheid is afhankelijk van de mogelijkheid van het lichaam om te kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving . Is de omgeving te belastend dan kan het lichaam het niet meer aan.  Stress, slechte voeding, gifstoffen, te weinig slaap en verkeerde beweging/fysieke inspanning zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

De term Psycho-Neuro-Immunologie wordt voor het eerst gebruikt door Robert Ader. Het is een onderzoeksgebied binnen de klinische psychiatrie. Al eerder hielden onderzoekers zich bezig met de invloed van stress op het lichaam. Hier ligt de bakermat van de kPNI. De Psycho-Neuro-Immunologie heeft zich verder ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd door Andrew Miller, Charles L. Raison, Loren Cordain, Frits Muskiet e.a. Het interdisciplinair onderwijs van Bram van Dam en Leo Pruimboom hebben de integratie van de Psycho-Neuro-Immunologie in de dagelijkse praktijk mogelijk gemaakt.

Klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) maakt gebruik van de inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen de puzzelstukjes in elkaar en krijgen we een indruk van het grotere geheel. Biologie en evolutiegeneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie en gedragswetenschappen en epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.

kPNI is vooral een manier om te achterhalen wat er aan de hand is, hoe het lichaam als een geheel functioneert bij gezondheid en ziekte. De kPNI sluit goed aan bij de inzichten uit de natuurgeneeskunde, de orthomoleculaire geneeskunde en zelfs bij de oosterse geneeswijzen.

De toenemende belangstelling voor deze manier van denken leidt tot een grote toename van inzichten die worden ondersteund door verschillende internationale publicaties en vakliteratuur.

Erik Schut

  • ORTHOMOLECULAIR PNI THERAPEUT
  • DARMTHERAPEUT
  • ACUPUNCTURIST
  • FYSIOTHERAPEUT

Contact gegevens:

info@erikschut.nl
013 5439427 voor het maken van afspraken
06 53770204 / 013 5444818 voor vragen en afspraken

Wie is Erik Schut »